Pass Hoa Hồng Đêm

A logo of a circle with a line through it.

!Vui lòng đọc kĩ yêu cầu!

Không giải quyết các trường hợp đọc rồi nhưng cố tình không hiểu.


Bình luận tối thiểu 5 chương từ 1 đến 20. Sau đó điền MẪU NÀY để nhận pass đọc từ 21 đến 40

Bình luận tối thiểu 5 chương từ 21 đến 40. Sau đó điền MẪU NÀY để nhận pass đọc từ 41 đến 60

Bình luận tối thiểu 5 chương từ 41 đến 60. Sau đó điền MẪU NÀY để nhận pass đọc từ 61 đến 80

Bình luận tối thiểu 5 chương từ 61 đến 80. Sau đó điền MẪU NÀY để nhận pass đọc từ 81 đến Hết.

LƯU Ý:

– Bình luận phải liên quan đến nội dung truyện

–  Các trường hợp KHÔNG HỢP LỆ:

1. Bình luận spam thuần icon

2. Bình luận chung chung cụt lủn (hay quá, toẹt vời, thích ghê, a bê xê..)

3. Bình luận công kích tác giả/ nhân vật chính/ người biên tập là mình

4. Bình luận quá khích, thô tục

5. Bình luận tiết lộ/ gợi ý pass

–  Bình luận hợp lệ, điền mẫu đăng kí, pass sẽ được gửi về mail bạn trong vòng 24 giờ. Xin kiểm tra email để nhận pass.

–  Nếu quá 24 giờ mà bạn chưa nhận được pass, đồng nghĩa là:

    1. Chưa đủ số bình luận tối thiểu
    2. Bình luận không hợp lệ
    3.  Mình chưa edit xong, không có chương để đăng, không có pass để gửi

Chị/ em/bạn editor thân thiết có quen mình hoặc chị/ em/ bạn đã làm bìa cho mình, nếu có nhu cầu đọc truyện thì hú tiếng nhớ, mình có mở cửa ngách đó ạ~~~